Systemy PPOŻ

Strona nie wyświetla grafiki

Oferta naszej firmy obejmuje projektowanie i wykonawstwo systemów automatyki i sygnalizacji pożaru (SSP) w oparciu o programowalne sterowniki logiczne (PLC) oraz centrale pożarowe firmy Polon-Alfa.

Możemy zaprojektować i wykonać złożone układy sterowania instalacji gaśniczych zintegrowane z systemami wizualizacji i CCTV.Strona nie wyświetla grafiki

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów ograniczania parowania rozlewisk gazów LNG.